Pembersihan Eceng Gondok di Kali Bremi Pasirsari Kel Pasirkratonkramat Pekalongan

Pembersihan Eceng Gondok di Kali Bremi Pasirsari Kel Pasirkratonkramat Pekalongan